CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ – Lịch Khai Giảng Tháng 7/2016

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – THƯ KÝ VĂN PHÒNG – THÔNG TIN THƯ VIỆN **** ———-Văn Thư Lưu Trữ – Thư Ký … Đọc tiếp CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ – Lịch Khai Giảng Tháng 7/2016