Tin mới nhất
Trang chủ / Lớp Excel cơ bản – Dành cho những học viên mới bắt đầu với excel

Lớp Excel cơ bản – Dành cho những học viên mới bắt đầu với excel

Khai giảng lớp excel cơ bản cho những học viên mới bắt đầu với excel. Khóa học bao gồm nhiều phần giới thiệu tổng quát về excel, cách xử lý dữ liệu cơ bản trên bảng tính.

CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN

PHẦN 1: TÌM HIỂU VỀ BẢNG TÍNH

 1. Giới thiệu về Excel
 2. Tìm hiểu về cấu trúc bảng tính
 3. Xử lí tập tin Workwork
 4. Các loại dữ liệu được lưu trữ trong excel

PHẦN 2: NHẬP LIỆU VÀ TRÌNH BÀY BẢNG TỈNH

 1. Nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu
 2. Xử lí với cột dòng, ô, bảng tính
 3. Định dạng dữ liệu
 4. Định dạng bảng tính
 5. Định dạng in ấn
 6. Biểu đồ

PHẦN 3: CÁC HÀM XỬ LÍ DỮ LIỆU

 1. Các hàm xử lí ngày: date, day, month, year, weekday, datevalue, today
 2. Các hàm xử lí với giờ: time, hour, minute, now
 3. Các hàm toán học: abs, int, mod, round, sum, sumif, product, sumproduct, sqrt.
 4. Các nhóm hàm xử lí thống kê: average, sum, product, min, max, count, counta, countblank
 5. Các nhóm hàm xử lí thống kê có điều kiện: countif, sumif, countifs, sumifs
 6. Các nhóm hàm xử lí với chuỗi: left, right, mid, trim, len, value, replace
 7. Các nhóm hàm luận lí (logic): and, or, not, if
 8. Các nhóm hàm tìm kiếm: vlookup, hlookup, choose

–     Tìm kiếm tương đối

–     Tìm kiếm tuyệt đối

 1. Hàm xử lí với cơ sở dữ liệu: daverage, dsum, dmin, dmax, dcount

PHẦN 4: CÁC THAO TÁC XỬ LÍ DỮ LIÊU

 1. Các khái niệm vùng dữ liệu, vùng tiêu chuẩn, vùng kết quả
 2. Sắp xếp dữ liệu tự động
 3. Lọc dữ liệu tự động
 4. Lọc dữ liệu theo điều kiện
 5. Chức năng lập biểu đồ thống kê

PHẦN 5: LUYỆN TẬP

Check Also

Câu hỏi ôn tập cho lớp quản lý K13

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC K13 Chuyên đề 1: TỔNG QUAN …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938.60.1985

Pin It on Pinterest

Share This