Tin mới nhất
Trang chủ / Câu hỏi ôn tập giành cho lớp quản lý mầm non K15 (cn)

Câu hỏi ôn tập giành cho lớp quản lý mầm non K15 (cn)

ĐỀ CƯƠNG LỚP QUẢN LÝ MẦM NON KHÓA 15

Chuyên Đề 1.ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON  

Câu 1: Trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và cho biết tại sao giáo viên mầm non cần phải được đánh giá theo chuẩn? có ví dụ

Câu 2: Trình bày các phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non

Câu 3:   Theo bạn có những phương pháp nào thường được sử dụng để theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ trong trường mầm non? Hãy trình bày phương pháp được cho là sử dụng chủ yếu nhất trong trường mầm non hiện nay?

Câu 4: Nêu Ý nghĩa của việc đánh giá sự phát triển trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non? Có ví dụ

Chuyên Đề 2. QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON. Giáo viên hn  (tạm thời chưa biết đề thi nên chưa gửi câu hỏi ôn – giáo viên gửi em sẽ gửi lớp sau )

 

Chuyên Đề 3. QUẢN LÝ CHĂM SÓC SÓC TRẺ MẦM NON

Câu 1: Với vai trò là cán bộ quản lí nhóm trẻ, trường mầm non anh (chị) hãy phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng giáo viên gây áp lực cho trẻ trong giờ ăn?

Câu 2: Trình bày nội dung chăm sóc vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non trong các hoạt động: đón trẻ, ăn, ngủ, chơi, trả trẻ. – Tại sao người quản lý cần nắm rõ những nội dung trên?

Câu 3 : Người quản lý cần có những điều kiện gì để trở thành người quản lý tốt có tâm với Nghề?

Câu 4: Vai trò cuả người quản lý trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ phụ thuộc vào những điều kiện nào? Nêu thuận lợi và khó khăn.

Câu 5 .Anh/Chị hãy trình bày cách quản lí nội dung đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

CÂU 6. Theo anh/chị cân nặng và chiều cao của trẻ mầm non được theo dõi định kì như thế nào?.

CÂU 7. Anh/Chi hãy cho một ví dụ về tai nạn của trẻ tại trường MN và nêu cách xử lí, cách phòng ngừa tai nạn này như thế nào?

 

Chuyên Đề 4. TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ  

1.Phong cách lãnh đạo là gì? Chỉ ra ưu, nhược điểm và ứng dụng của 3 loại phong cách lãnh đạo đối với công tác lãnh đạo, quản lý trong các nhà trường  mầm non hiện nay?

2.Anh/Chị hãy đưa ra những biểu hiện uy tín thực chất của người lãnh đạo, quản lý trong nhà trường mầm non hiện nay?

3.Phân tích một số hiện tượng tâm lý xã hội và ảnh hưởng của nó tới công tác quản lý của người quản lý  trường  mầm non?

4.Tâm lý học quản lý là gì? Trình bày nhiệm vụ của tâm lý học quản lý?

 1. Xung đột trong nhóm và tập thể là gì ? Chỉ ra các nguyên nhân cơ bản,trên cơ đó nêu những biện pháp cơ bản nhằm ngăn chặn và khắc phục những xung đột xảy ra trong tập thể sư phạm ở trường mầm non hiện nay ?

Chuyên Đề 5. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 1. Khái niệm quản lý Nhà nước, quản lý hành chính Nhà nước là gì?
 2. Trình bày nội dung, hình thức và công cụ quản lý hành chính nhà nước ở trường mầm non. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới công tác quản lý hành chính nhà nước tại trường Mầm non mà anh/chị đang công tác?
 3. Hãy nêu các yếu tố của người quản lý? theo anh chị yếu tố nào là quan trọng nhất? tại sao?
 4. Tại sao nói Quản lý hành chính nhà nước không có sự tách biệt tuyệt đối giữa chủ thể quản lý và khách thể quản lý?

 

Chuyên đề 6.  XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

 1. Khái niệm xã hội hóa giáo dục là gì?
 2. Mục đích của XHHGD ở MN
 3. Nguyên tắc tiến hành công tác xã hội hoá giáo dục
 4. Nội dung cụ thể của công tác XHHGD trong nhà trường MN
 5. Hình thức và phương tiện để tiến hành công tác XHHGD
 6. Phân tích các nguyên tắc cơ bản để tiến hành một cách hiệu quả công tác

xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non trong xu thế hội nhập quốc tế?

 1. Vai trò của cộng đồng đối với việc nâng cao chất lượng GD trong trường MN
 2. Nêu các biện pháp phát triển quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng
 3. Đặc điểm của GD GĐ hiện nay
 4. Một số nguyên tắc trong XD môi trường GD GĐ.

 

 

Check Also

Lịch Khai Giảng Các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 7.2020 tại Hồ Chí Minh

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM✔️Nghiệp vụ sư phạm giảng viên dạy …

0938.60.1985