Tin mới nhất
Trang chủ / MẪU CHỨNG CHỈ / Lịch Học Lớp Nghiệp Vụ Sư Phạm Giành Cho Giảng Viên Dạy CĐ,ĐH K04/2017 (KG:10/07)

Lịch Học Lớp Nghiệp Vụ Sư Phạm Giành Cho Giảng Viên Dạy CĐ,ĐH K04/2017 (KG:10/07)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN
KHÓA 04.2017 HỌC TẠI SỐ 12 – TRẦN THIỆN CHÁNH – P.12 – Q10
THỜI GIAN: 10/07/2017 đến tháng  09/2017
Thời gian học: sáng 8h – 11h , chiều 13h30 – 16h30, Tối 18h – 20h30
THỨ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tuần 01
T2 10/07 Tối Ts. Phùng Thế Bảo Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
T4 12/07 Tối
T6 14/07 Tối Nghỉ học
Tuần 02
T3 18/07 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương
T5 20/07 Tối
T6 21/07 Tối Tâm lý dạy học đại học
Tuần 03
T2 24/07 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương
T4 26/07 Tối
T6 28/07 Tối Nghỉ học
Tuần 04
T2 31/07 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương
T4 02/08 Tối
T6 04/08 Tối Nghỉ học
Tuần 05
T2 07/08 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học
T4 09/08 Tối Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam
T5 10/08 Tối
Tuần 06
T2 14/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương
T3 15/08 Tối Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
T4 16/08 Tối Nghỉ học
T5 17/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
T6 18/09 Tối Nghỉ học
Tuần 07
T2 21/08 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH
T3 22/08 Tối Nghỉ học
T4 23/08 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH
T5 24/08 Tối Nghỉ học
T6 25/08 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH
Tuần 08
T2 28/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
T3 29/08 Tối Nghỉ học
T4 30/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
T5 31/08 Tối Thi môn Giáo dục học đại cương (90′) & môn Giáo dục đại học TG và VN ( 60′)
T6 01/09 Tối Nghỉ học
Tuần 09
T2 04/09 Tối Thi môn Tâm lý học đại cương (60′) & môn Tâm lý học dạy học đại học (60′)
T3 05/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH
T4 06/09 Tối Thi môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ĐH (60′) & môn
Phương pháp NCKH giáo dục (60′)
T5 07/09 Tối Nghỉ học
T6 08/09 Tối GVHN Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT & Giao tiếp sư phạm
T7 09/09 Tối
CN 10/09 Tối
Tuần 10
T2 11/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH
T3 12/09 Tối Nghỉ học
T4 13/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH
T5 14/09 Tối Đánh giá trong giáo dục
T6 15/09 Tối Nghỉ học
Tuần 11
T2 18/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Đánh giá trong giáo dục
T3 19/09 Tối
T4 20/09 Tối
T5 21/09 Tối Thi môn Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT (60′) & môn Giao tiếp SP (60′)
T6 22/09 Tối Thi môn Lý luận dạy học ĐH (90′) & môn Đánh giá trong giáo dục (60′)
* Lưu ý : Lịch học có thể còn thay đổi nên các A/C thường xuyên truy cập email hàng tuần để theo dõi lịch học của lớp.

Check Also

Lịch Học Lớp Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm Non K07 (KG: 18.06.2017)

Nếu có sự thay đổi về lịch học – Phụ trách lớp sẽ trực tiếp …

0938.60.1985