Tin mới nhất
Trang chủ / NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC / MỞ TRƯỜNG MẦM NON CẦN BẰNG CẤP GÌ

MỞ TRƯỜNG MẦM NON CẦN BẰNG CẤP GÌ

MỞ TRƯỜNG MẦM NON CẦN BẰNG CẤP GÌ?

Các bạn có thể tham khảo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT để biết rõ hơn về quy định thành lập trường mầm non tư thục. Pháp luật quy định thì hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng quản trị của trường mầm non tư thục (trong trường hợp trường mầm non có hai người góp vốn trở lên) phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 15: “Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

  1. Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
  2. Chấp hành đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước;
  3. Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.”

Khoản 1 Điều 14: “ Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có đủ sức khỏe, khi được đề cử không quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Trong trường hợp nếu bạn muốn làm hiệu trưởng trường mầm non tư thục thì bạn phải có bằng cấp về sư phạm mầm non;

Còn nếu chỉ muốn mở trường mầm non để đầu tư, kinh doanh thì bạn có thể tham gia góp vốn thành lập trường (không làm hiệu trưởng), thì không  nhất định phải có bằng cấp sư phạm mầm non.

Để biết thêm thông tin về khóa học, chứng chỉ các bạn vui lòng liên hệ 0902 86 86 80 (zalo,sms) hoặc gửi câu hỏi qua email: luyenlt@giaoducvietnam.edu.vn / (Facebook:https://goo.gl/aBQ6ej)

Check Also

HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ LÀM CHỦ TRƯỜNG MẦM NON

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ MẦM NON Khóa …

0938.60.1985