Tin mới nhất
Trang chủ / VĂN THƯ - DU LỊCH / VĂN THƯ LƯU TRỮ / QUẢN LÝ VĂN THƯ LÀ GÌ? – NÊN HỌC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ở ĐÂU?

QUẢN LÝ VĂN THƯ LÀ GÌ? – NÊN HỌC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ở ĐÂU?

QUẢN LÝ VĂN THƯ LÀ GÌ ?
1.Khái niệm
Những công việc như soạn thảo, duyệt ký ban hành văn bản, chuyển giao, tiếp nhận, đăng ký vào sổ, quản lý văn bản, lập hồ sơ,… được gọi chung là công tác văn thư và đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc đối với cán bộ, viên chức mọi cơ quan, tổ chức. Có thể định nghĩa công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội như sau:
Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội bao gồm toàn bộ các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội.
Từ khái niệm trên ta có thể thấy rằng công tác văn thư có mặt ở hầu hết các cơ quan, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội. Hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ quan, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, của các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội từ trung ương tới địa phương.
2. Yêu cầu
Trong quá trình thực hiện nội dung của công tác văn thư ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:
– Nhanh chóng là yêu cầu đối với công tác văn thư. Quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng văn bản và tổ chức quản lý, giải quyết văn bản. Khi thực hiện yêu cầu này phải xem xét mức độ quan trọng, mức độ khẩn của văn bản để xây dựng và ban hành văn bản nhanh chóng, chuyển văn bản kịp thời, đúng người, đúng bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết, không để sót việc, chậm việc và phải quy định rõ thời hạn giải quyết và đơn giản hóa thủ tục giải quyết văn bản.
– Chính xác:
Về nội dung: Nội dung văn bản phải đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc và không trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng, dẫn chứng phải trung thực, số liệu phải đầy đủ, chứng cứ phải rõ ràng. Văn bản ban hành phải đúng về thể loại, chính xác về thẩm quyền ban hành, đầy đủ các thành phần thể thức do Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội quy định.
Về nghiệp vụ văn thư: Thực hiện đúng chế độ công tác văn thư và các khâu nghiệp vụ cụ thể như đánh máy văn bản, đăng ký, chuyển giao và quản lý văn bản…
– Bí mật là yêu cầu quản lý đối với công tác văn thư, là biểu hiện tập trung mang tính chính trị của công tác văn thư. Trong nội dung văn bản đến, văn bản đi của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội có nhiều vấn đề thuộc phạm vi bí mật của Đảng và Nhà nước. Để bảo đảm yêu cầu này cần thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, như việc sử dụng mạng máy tính, bố trí phòng làm việc, lựa chọn cán bộ văn thư đúng tiêu chuẩn,…
– Hiện đại: Việc thực hiện công tác văn thư gắn liền với việc sử dụng các phương tiện và kỹ thuật văn phòng hiện đại. Hiện đại hóa công tác văn thư là một trong những tiền đề nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công tác và ngày càng trở thành nhu cầu cấp bách của mỗi các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa công tác văn thư phải được tiến hành từng bước, phù hợp với tổ chức, trình độ cán bộ và điều kiện của từng cơ quan, tổ chức. Nói đến hiện đại hóa công tác văn thư là nói đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư và sử dụng trang thiết bị văn phòng hiện đại.
Nguồn: http://vanthuluutru.com/
CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ: – Nếu mới nghe thì sẽ thấy khá đơn giản nhưng yêu cầu đặc thù công việc lại cần người phụ trách phải có những kiến thức nhất định để đàm bảo quy trình chính xác, bảo mật và theo đúng chuẩn quy định
KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG sẽ giúp bạn hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết nhất về công tác văn thư.
CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG đào tạo theo khung Bộ GD quy định, chứng chỉ có giá trị toàn quốc, thời hạn sử dụng vĩnh viễn
LỊCH KHAI GIẢNG
https://tuyensinhnganhan.com/chung-chi-van-thu-luu-tru-lich-khai-giang-thang-62016/
MẪU CHỨNG CHỈ
VĂN THƯhanh chinh

Check Also

HỌC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ các lớp văn thư lưu trữ (hệ sơ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0938.60.1985