Tin mới nhất
Trang chủ / Lưu trữ Tag: cần học chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch đổi thẻ quốc tế

Lưu trữ Tag: cần học chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch đổi thẻ quốc tế

Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Theo Luật Du Lịch 2017

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITRƯỜNG CĐN VĂN LANG HÀ NỘI ————— Số:      /TBTS-CĐNVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO …

Xem thêm
0938.60.1985

Pin It on Pinterest