Tin mới nhất
Trang chủ / Lưu trữ Tag: chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch theo luật mới

Lưu trữ Tag: chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch theo luật mới

Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Theo Luật Du Lịch 2017

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITRƯỜNG CĐN VĂN LANG HÀ NỘI ————— Số:      /TBTS-CĐNVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO …

Xem thêm
0938.60.1985