Tin mới nhất
Trang chủ / Lưu trữ Tag: điều kiện mở trường mầm non tư thục

Lưu trữ Tag: điều kiện mở trường mầm non tư thục

ĐIỀU KIỆN MỞ TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC -> Chứng chỉ quản lý mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———- Số: 1447/GD-ĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1994   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TRƯỜNG, LỚP MẦM NON TƯ THỤC BỘ TRƯỞNG BỘ …

Xem thêm
0938.60.1985