Tin mới nhất
Trang chủ / TÀI LIỆU / Tài liệu môn lý luận dạy học đại học – Giảng Viên Pgs.Ts. Tống Xuân Tám

Tài liệu môn lý luận dạy học đại học – Giảng Viên Pgs.Ts. Tống Xuân Tám

1.-LLDHDH

2.-Van-dung-mot-so-KT-day-hoc-o-DH

3.-Phieu-du-gio

4.-Muc-tieu-giao-duc-DH-2012

5.-Muc-tieu-hoc-tap

6.-Cac-muc-do-tu-duy-cua-Bloom

7.-Revised-Blooms-Handout

8.-GV-hoc-tap-va-lam-theo-guong-Bac

9.-Day-hoc-theo-nang-luc

10.-Day-hoc-theo-du-an

11.-Doi-moi-PPDH-theo-huong-tu-hoc

12.-Mot-so-meo-nho-khi-dung-lop

13.-Tai-sao-thu-khoa-van-bi-loai-ho-so 1

14.-Hoc-che-tin-chi

15.-Cau-hoi-LLDHDH

0.-Mau-giao-an-EVNHCMC

0.-Mau-giao-an-Sinh-hoc

Check Also

Tài liệu môn giáo dục học nghề nghiệp + tổ chức quản lý quá trình dạy học – Ths. Vũ Kim Ngọc

GIAO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP – TỔ CHỨC QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0938.60.1985

Pin It on Pinterest

Share This