Tin mới nhất
Trang chủ / TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

Tài liệu môn lý luận dạy học đại học – Giảng Viên Pgs.Ts. Tống Xuân Tám

1.-LLDHDH 2.-Van-dung-mot-so-KT-day-hoc-o-DH 3.-Phieu-du-gio 4.-Muc-tieu-giao-duc-DH-2012 5.-Muc-tieu-hoc-tap 6.-Cac-muc-do-tu-duy-cua-Bloom 7.-Revised-Blooms-Handout 8.-GV-hoc-tap-va-lam-theo-guong-Bac 9.-Day-hoc-theo-nang-luc 10.-Day-hoc-theo-du-an 11.-Doi-moi-PPDH-theo-huong-tu-hoc 12.-Mot-so-meo-nho-khi-dung-lop 13.-Tai-sao-thu-khoa-van-bi-loai-ho-so 1 14.-Hoc-che-tin-chi 15.-Cau-hoi-LLDHDH 0.-Mau-giao-an-EVNHCMC 0.-Mau-giao-an-Sinh-hoc

Xem thêm
0938.60.1985

Pin It on Pinterest